Mitsubishi Fuso Canter

Desde US $29,000

Mitsubishi Fuso Canter 4X4

Desde us $56,000

Mitsubishi Fuso Canter Doble Cabina

Desde $50,000

Mitsubishi Fuso Canter Volteo

US$ 49,590

Mitsubishi Fuso FA

us $55,500

Mitsubishi Fuso FI

Desde $70,000

Mitsubishi Fuso FI Volteo

US$ 92,000

Mitsubishi Fuso FJ

Mitsubishi Fuso FJ Volteo

US$ 141,000

Mitsubishi Fuso FZ Cabezote

US$ 130,000

Mitsubishi Fuso Rosa